• +4 0723 336 555

Contractul turistic

 

CONTRACT DE COMERCIALIZARE A PACHETELOR

DE SERVICII TURISTICE

Nr______

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Societatea comercială AGENŢIA DE TURISM SFÂNTUL NICOLAE cu sediul în Bucureşti,  Şos.Olteniţei nr.105A, sector 4, Cod Unic de Înregistrare 28606326, Nr Înregistrare la Registrul Comerţului J40 / 7073 / 2011,cod IBAN RO72INGB9999000002764309 deschis la INGB, titulară a Licenţei de turism nr. 6265 /12.12.2011, reprezentată prin Ioana Ioghen în calitate de manager în activitatea de turism, denumită în continuare Agenţia,

Şi

Turist / Reprezentant al turistului:

Nume / Prenume

 

Adresa

 

CNP / Serie si nr CI

 

Telefon fix/mobil                     

 

au convenit la incheierea prezentului contract.

Denumire pachet

 

Cost pachet

 

Detalii transport / Loc plecare

 

Data de plecare

 

Detalii cazare / masa

 

 

Nume turisti

 

 

Solicitari speciale

 

Statusul rezervarii / comenzii in momentul incheierii contractului

(confirmata, neconfirmata - in curs de confirmare)

 

 

În cazul neconfirmarii serviciilor (cazare, transport, etc), agentia va oferi turistului o varianta alternativa

sau va returna integral avansul.

Asigurare storno:

Turistii au fost informati despre conditiile de asigurare storno.

OBSERVATII:

1.        Pentru serviciile de cazare achizitionate, agentia nu este raspunzatoare de amplasarea camerelor in hotel, cu exceptia cazurilor cand acest lucru este specificat clar in rezervare si exista tarif special pentru anumite tipuri de camere. In rest, hotelul/proprietarii isi pastreaza dreptul de a distribui turistii in camere, la receptie, in momentul cazarii.

2.       Pentru excursiile optionale la care turistii se inscriu la fata locului si nu prin intermediul Agentiei de turism Sfântul Nicolae, orice nelamuriri / reclamatii trebuie adresate direct catre biroul/organizatorul la care s-a efectuat inscrierea. Agentiei de turism Sfântul Nicolae este exonerata de orice responsabilitate privind excursiile optionale organizate de parteneri sau terte persoane.

3.       In ceea ce priveste tarifele pentru transport aerian, taxele de aeroport se pot modifica de catre compania aeriana, aceste eventuale modificari fiind suportate exclusiv de catre client.

       

 

 

Pretul/tariful contractului cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul agentiei si T.V.A.

 

Avans

Suma:  

Data :

Rest de plata

Suma:  

Data  :

 

In cazul in care o singura persoana angajeaza servicii pentru un numar mai mare de turisti, conditiile contractului se extind in mod automat asupra intregului grup pentru care s-au achitat serviciile.

                Subsemnatul  in calitate de titular al „Contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice”, declar ca datele de mai sus sunt corecte, am luat la cunostinta de conditiile generale de participare, inscriere si anulare si sunt de acord cu conditiile contractului de transport si cu cele ale serviciilor turistice pe care le-am solicitat (inclusiv programul turistic si anexele aferente).

 

Am primit un exemplar al contractului, materialul publicitar, documentele de calatorie si dovada efectuarii platii.

 

AGENŢIA DE TURISM                                                                                                                                       TURIST,

SFÂNTUL NICOLAE,                                                                                       

Reprezentant Agenţie,                                                                                      

 

 1. OBIECTUL CONTRACTULUI îl constituie vânzarea de către Agenţie a pachetului de servicii înscris în Programul excursiei (pelerinaj), anexat la prezentul contract şi eliberarea documentelor de plată.
 2. PREŢUL
 3. Preţul contractului cuprinde costul serviciilor turistice efective si comisionul Agenţiei.

III. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AGENŢIEI

 1. În cazul în care Agenţia este nevoită să modifice una dintre prevederile esenţiale ale contractului, are obligaţia să  informeze turistul cu cel putin 15 zile înainte de data plecării.
 2. Poate să modifice preţul contractului în sensul majorării sau micşorării, după caz, numai dacă modificarea are loc caurmare a variaţiilor costurilor de transport, a redevenţelor şi a taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi şi aeroporturi şi ale taxelor de turist ori a cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat;
 3. În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau agenţia de turism organizatoare constată că nu le va putea realiza, Agenţia este obligată:
 4. a) să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice, fără majorarea preţului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeaşi calitate şi cantitate;
 5. b) să restituie turistului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice;
 6. c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta şi, după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate.
 7. Agenţia este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, cu excepţia următoarelor cazuri:
 8. a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează turistului;
 9. b) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră, sau unor împrejurări pe care nici agenţia de turism, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevede sau evita (modificări de orar sau itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport etc).
 10. Agenţia are obligaţia să furnizeze în scris turistului, în termen de 2 zile înainte de data plecării, următoarele informaţii:
 11. a) orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract;
 12. b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax ale reprezentanţei locale a organizatorului şi/sau a detailistului ori, în lipsa acesteia, un număr de apel de urgenţă care să îi permită contactarea organizatorului şi/sau a detailistului;
 13. c) pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită părinţilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului;
 14. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE TURISTULUI
 15. În cazul în care turistul nu poate să participe la călătoria turistică, acesta poate să cesioneze contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligaţia de a anunţa în scris Agenţia cu cel puţin 5 zile înaintea datei de plecare. În acest caz Agenţia reziliază contractul cu turistul care cesionează contractul şi încheie un alt contract cu noul turist. Pentru călătoriile individuale, în cazul în care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai dacă există posibilitatea transferării locului de zbor. Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări.
 16. În cazul sejururilor de odihnă şi/sau de tratament, turistul are obligaţia să respecte programul de acordare a serviciilor în Romania, respectiv: în staţiunile de pe litoral, cazarea se face la ora 18.00 a zilei de intrare şi se termină la ora 12.00 a zilei înscrise pe voucher ori pe biletul de odihnă şi/sau de tratament; în staţiunile din ţară, altele decât cele de pe litoral, cazarea se face începând cu ora 12.00 a zilei de intrare şi se termină cel târziu la ora 12.00 a zilei următoare celei înscrise pe bilet.
 17. În cazul în care preţurile stabilite in contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, având dreptul la rambursarea de către Agenţie a sumelor plătite.

4.1. Turistul este obligat să comunice Agenţiei, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea inştiinţării prevăzute la cap. III pct. 1, hotărârea sa de a opta pentru:

 1. a) rezilierea contractului fără plata penalităţilor sau
 2. b) acceptarea noilor condiţii ale contractului.

4.2. În cazul în care turistul reziliază contractul sau Agenţia anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:

 1. a) să accepte la acelaţi preţ un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară, propus de Agenţie;
 2. b) să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară, propus de Agenţie, cu rambursarea imediată a diferenţei de preţ;
 3. c) să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.

4.3. În toate cazurile menţionate turistul are dreptul să solicite Agenţiei şi o despăgubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu exceptia cazurilor în care:

 1. a) anularea s-a facut datorită nerealizării numărului minim de persoane menţionat în contract, iar Agenţia a informat în scris turistul cu cel puţin 15 zile calendaristice premergătoare datei plecării;
 2. b) anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene, respective hotelului);
 3. c) anularea s-a făcut din vina turistului.
 4. Turistul are dreptul să rezilieze în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea îi este imputabilă, este obligat să despăgubească Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia, cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii. Dacă turistul solicită schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalităţilor legale la momentul respectiv, şi încheierea unui nou contract.
 5. Turistul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubrizare, precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenţie.
 6. Turistul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat (voucher, bilet de odihnă şi/sau de tratament) în vederea acordării serviciilor turistice.
 7. RENUNŢĂRI, PENALIZĂRI, DESPĂGUBIRI
 8. În cazul în care turistul renunţă din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datorează Agenţiei penalizări dupa cum urmează:
 9. a) 0 % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face cu mai mult de 30 de zile calendaristice înainte de data plecării;
 10. b) 50 % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face în intervalul 16 - 30 de zile înainte de data plecării;
 11. c) 100 % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic de 16 zile înainte de plecare sau pentru neprezentarea la program.
 12. Pentru biletele de odihnă şi/sau de tratament cumpărate prin organizaţii sindicale, Agenţia va face restituiri numai în baza cererilor de renunţare contrasemnate şi ştampilate de reprezentantul organizaţiei sindicale.
 13. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor reţine toate taxele achitate de Agenţie prestatorilor direcţi, precum şi cheltuielile de operare proprii acesteia.
 14. În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, turistul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli.
 15. Penalizările echivalente cu preţul contractului se aplică şi în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că nu are actele în regulă sau dacă este întors de la graniţă de către Poliţia de Frontieră.
 16. Turistul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii turistice, cu număr de înregistrare la Agenţia la care a achitat serviciile. În caz contrar cererea de renunţare nu este luată în considerare.
 17. Agenţia va acorda despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor din contract.
 18. RECLAMAŢII
 19. În cazul în care turistul este nemulţumit de serviciile turistice primite, acesta are obligaţia de a întocmi o sesizare în scris, clar şi explicit cu privire la deficienţele constatate la faţa locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât Agenţiei, cât şi prestatorului de servicii (conducerii hotelului, restaurantului).
 20. Atât Agenţia, cât şi prestatorul de servicii vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată parţial, turistul va depune la sediul Agenţiei o reclamaţie în scris, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la încheierea călătoriei, Agenţia urmând ca în termen de 10 zile calendaristice să comunice turistului despăgubirile care i se cuvin.

VII. ASIGURĂRI

Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de turist în cazul insolvabilităţii sau falimentului agenţiei de turism cu Polița de insolventa Omniasig Vienna Insurance Group Seria I Nr. 50900, Perioada de asigurare 01/06/2018 - 31/05/2019. Facultativ turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să acopere taxele de transfer sau a unui contract de asistenţă, care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces ori a unui contract de asigurare pentru bagaje.

VIII. DOCUMENTELE CONTRACTULUI, se constituie ca anexă la acesta şi sunt următoarele:

 1. a) voucherul, biletul de odihnă-tratament, biletul de excursie, după caz;
 2. b) programul turistic, în cazul acţiunilor turistice.
 3. DISPOZITII FINALE
 4. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
 5. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract şi cu respectarea prevederilor Oordonanţei Guvernului 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice aprobată cu modificări şi completări prin Legea 631/2001 cu modificările ulterioare.
 6. Contractul poate fi prezentat şi sub forma unui catalog, pliant sau alt înscris, dacă turistul este informat despre aceasta şi dacă documentul conţine informaţiile prevăzute de art 10 alin. (2) Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind comercializarea pachetelor de servicii turistice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001, cu modificările ulterioare.
 7. Agentia nu raspunde în cazul refuzului autoritatilor de la punctele de frontiera de a primi turistul pe teritoriul propriu sau de a-i permite sa paraseasca teritoriul propriu.
 8. Conform reglementarilor în vigoare, minorii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii pentru a fi lasati sa iasa din tara: sa calatoreasca cu cel putin un adult insotitor, sa aiba asupra lor acordul ambilor parinti (sau al parintelui care nu-i insoteste) legalizat la notariat, adultul care-i insoteste, în cazul in care acesta nu este unul dintre parinti, trebuie sa aiba cazier judiciar pe care sa-l prezinte la frontiera.
 9. Conducatorul de grup isi rezerva dreptul de a modifica programul în functie de anumite situatii obiective ce pot interveni in timpul excursiei.
 10. Clasificarea pe stele a unitatilor de cazare din program este cea atribuita de oficialitatile de resort din tarile ce vor fi vizitate conform standardelor proprii;
 11. Pentru anumite facilitati din hotel sau din camera, hotelierul poate solicita taxe suplimentare (minibar/frigider, seif etc.); in momentul sosirii la hotel solicitati receptionerului sa va informeze cu exactitate asupra lor.

10.Agentia nu se obliga sa gaseasca partaj persoanelor care calatoresc singure.

 1. Asezarea in autocar se face începând cu bancheta a doua, in ordinea inscrierilor.
 2. Îmbarcarea si debarcarea pelerinilor se face conform programului anexat.
 3. Conform dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire laprelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, SC Agenția de turism Sfântul Nicolae SRL este operator de date cu caracter personal inscris sub nr. 34403 si prelucrează datele  cu caracter personal furnizate de dvs. prin acest document, avand ca scop colectarea datelor pentru emiterea biletelor de avion ,  furnizarea de servicii turistice si a serviciilor de cazare. Prin furnizarea datelor dumneavoastră personale,  înţelegeţi şi sunteţi de acord  cu transferarea acestora către companiile afiliate sau colaboratoare, partenerii nostri contractuali din tara si/sau strainatate.  Administrăm datele dumneavoastră personale pe durata necesară pentru furnizarea serviciilor de mai sus sau pentru o durata de 5 ani de la data incheierii contractului. Dacă, pe viitor, compania va fi achiziţionată de o terţă parte, este posibil ca datele să fie transmise  pentru continuarea fără probleme a activităţii de afaceri. Furnizăm datele dumneavoastră autorităţilor competente şi forurilor de  judecată la cerere şi în cazul in care acest lucru este solicitat de legislatia relevanta.

 

AGENŢIA DE TURISM

SFÂNTUL NICOLAE,                                                                                                     TURIST,

Reprezentant Agenţie,                                                                                      

 

 

ALEGE PELERINAJUL

cu destinatia favorita si momentul potrivit pentru tine
 

PRETURI IDEALE

cel mai bun pret pentru calatoriile tale
 

0723 336 555

agentii nostri iti vor da informatiile necesare despre pelerinajul dorit
0
Doresc sa mă contactati pentru:
Contractul turistic

Am citit si sunt de acord cu Termeni si Conditii generale